VMware vSphere Distributed Switch (vDS) – Part 2

 Configuring vSS and vDS Policies Bu yazı, vSphere 5.5 versiyonu temel alınarak yazılmıştır. Plicy’ler hem vSwitch hem de dvSwitch’te port group seviyesinde uygulanabilir. Bu policy’ler vSwitch üzerindeki tüm port group’lara veya dvSwitch’te portlara uygulanır fakat aynı zamanda üzerine yazılabilirlerdir. Identifying Common vSwitch and dvSwitch Policies vSwitch ve dvSwtch 4 ortak policy’ye sahiptir. Failover and Load […]