Simple Install Setup Wizard ended prematurely because of an error

vCenter 5.1 versiyonundan vCenter 5.5 versiyonuna ugrdae yaparken Simple Install metodunu kullanmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz. “Simple Install Setup Wizard ended prematurely because of an error” Bu durum 5.1 versiyonun SSO (Single Sign-On) servisinin sertifikası ile ilgili registery anahtarının uyumsuzluunu gösterir. SSO servisi için SSL sertifikasının FQDN mi yoksa IP adresi olarak […]