Veeam Backup & Replication 6.5 Vsphere Kurulum Senaryoları

Veeam Backup & Replication her büyüklükteki sanal ortamlar için kullanılabilir. Veeam’in mimarisi lokal veya uzak lokasyonlarda ve coğrafi olarak dağınık lokasyonlarda kurulumu destekler. Veeam Backup & Replication’ı kurmadan önce kurulum senaryolarına göz atmakta fayda var.

Simple Deployment (Basit Kurulum)

Basit kurulum senaryosunda Veeam Backup & Replication tek bir Instance olarak sanal veya fiziksel bir windows makine üzerine kurulur. Bu kurulum Veeam Backup Server olarak adlandırılır.

Basit kurulum Veeam Backup Server’da üç ana rolü belirtir:

  • Yönetim merkezi olarak davranır, tüm yedekleme, geri yükleme vs. görevleri koordine eder, görev zamanlaması ve diğer yönetim aktivitelerinin gerçekleştiğini kontrol eder.
  • Görevleri idare etmek yedekleme trafiğini yönetmek için varsayılan Backup Proxy olarak davranır. Backup proxy özelliği için gerekli tüm servisler Veeam Backup server üzerine lokal olarak kuruluyor.
Vmware Simple Deployment
Vmware Simple Deployment

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi yedekleme, replikasyon ve diğer görevler için tek bir Veeam Backup Server var. Eğer sanal ortamınızda az sayıda sanal makine çalıştıracaksanız veya Veeam’i test edecekseniz bu konfigürasyon başlangıç için yeterli olacaktır. Veeam Backup & Replication kullanıma en kısa sürede hazır olacak şekilde tasarlanmış bir ürün. Veeam’i kurduktan sonra fiziksel sunucularınızı (VMware veya Hyper-V host) ekleyip anında yedek alma ve geri dönüş işlemlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yedekleme replikasyon işlerinizin oluşturacağı yükü dengelemek için oluşturacağınız görevleri farklı zamanlarda başlayacak şekilde ayarlamaktır.

Bu kurulum senaryosunu kullanmak isterseniz Veeam Backup & Replication’ı sanal bir makine üzerine kurmanız tavsiye ediliyor. Bu şekilde Virtual Appliance transport mode kullanmanız sağlanır ve networkten bağımsız olarak veri transferi yapabilirsiniz.

Basit kurulum senaryosunun sakıncası bütün verinin lokal olarak Veeam Backup server üzerinde depolanmasıdır. Daha büyük yapılar için bu senaryodaki gibi tek Veeam Backup Server yeterli gelmeyebilir.

Tranport Modes

Bir yedekleme görevinin verimliliği ve tamamlanma süresi transport moduna göre değişir. Transport mode, Veeam agent’ının verileri kaynak sunucudan alıp hedefe yazmak için kullandığı bir metottur. Veeam, veri almak için üç farklı metot kullanır. Bunlar en efektif çalışma şekline göre aşağıda sıralanmıştır:
  •  Direct SAN Access
  •  Virtual Appliance
  •  Network
Biz şu anda sadece Virtual Appliance ile ilgili kısa bir bilgi vereceğiz:
Bu mod sadece Backup Proxy bir sanal makine üzerine kurulmuşsa kullanılabilir. Virtual Appliance mode, yedeği alınan sanal makine disklerinin sanal Backup Proxy’ye eklenmesini sağlamak amacıyla ESX hostlarının SCSI hot-add özelliğini kullanır. Bu modda sanal makine verileri depolama ünitesinden direkt olarak alındığından network üzerinden alınan veriye göre performansı artırır. Backup Proxy’nin kurulu olduğu sanal makine hangi ESX(i) host üzerinde ise o fiziksel host’un depolama ünitesine erişimi olması gerekmekte.
Virtual Appliance
Virtual Appliance

Advanced Deployment (Gelişmiş Kurulum)

Çok fazla sayıda yedekleme, replikasyon vs. görevlerin çalıştığı büyük ölçekli sanal ortamlarda Veeam Backup Proxy üzerindeki yük ağırdır. Bu durumda iş yükünü dedike edilmiş backup proxy ve backup repository’lere taşıyabilen gelişmiş kurulum seçeneği önerilmektedir.

Gelişmiş kurulum senaryosunda backup proxy, Veeam Backup Server işlemlerinin bir kısmını alır (verileri toplayıp işler ve yedekleme trafiğini kaynaktan hedefe taşır). Veeam Backup Server verilerin depolanacağı bir depolama ünitesi olarak görev yapmasına gerek yok. Backup Proxy, sanal makine verilerini yedekleme dosyalarının, sanal makine kopyalarının tutulduğu ve daha önceden belirlenmiş Backup Repository’ye iletir. Bu senaryoda Veeam Backup Server, Backup Proxy ve Repository’i idare eden bir yönetici konumundadır.

 

VMware Advanced Deployment
VMware Advanced Deployment

Backup proxy ve / veya backup repository kurulumu yapmak için bir Veeam Backup & Replication sunucusu eklemeli ve bu sunucuya backup proxy ve / veya backup repository rolü atamalısınız. Veeam Backup & Replication gerekli servisleri otomatik olarak yükleyecektir.

Bir çok backup proxy’nin olduğu ortamlarda Veeam Backup & Replication trafiği dinamik olarak ortamdaki proxy’ler arasında dağıtır. Bir görev spesifik bir proxy üzerine atanabilir veya Veeam Backup & Replication en uygun olan proxy’yi seçebilir. Bu senaryoda Veeam Backup & Replication ortamdaki proxy’lerin ayarlarını kontrol eder ve yedekleme görevi için en uygun olanı seçer. Backup Proxy’nin kaynak sanal makine dosyalarına ve backup repository’ye erişiminin olması gerekmektedir.

Gelişmiş kurulum senaryosu uzak lokasyona yedek almak için iyi bir seçim olabilir. Hem production ortamınıza hem de uzak lokasyona bir backup proxy kurarak çalıştırabilirsiniz.

Gelişmiş kurulum senaryosunun bir diğer avantajı da yüksek erişilebilirliktir (HA). Backup proxy’lerden herhangi birinde aşırı yük olduğunda veya erişilemez olduğunda yedekleme görevleri diğerine aktarılır.

Veeam Backup & Replication 6.5 Vsphere Kurulum Senaryoları başlıklı yazımı burada bitiriyorum. Bundan sonra Veeam’in özelliklerinde belirttiğim kısımlara değineceğim.