Veeam Cloud Connect Bölüm 1

Bu yazı serisinde Veeam Cloud Connect nedir, kurulumu, ayarları, müşteri tarafında yedek alınması ve yedekten geri dönülmesi senaryolarını anlatmaya çalışacağım.

3-2-1 Kuralı

Yedeklemede önerilen 3-2-1 kuralı vardır. 3-2-1 kuralı aşağıdaki adımlardan oluşur.

Verilerinizin en az üç kopyası olmalı: Birincil verilerinize ek olarak iki tane daha yedek kopyanızın olmasıdır. Verilerinizin ne kadar çok kopyası olursa, felaket sırasında o kadar az sorunla karşılaşırsınız. Birincil verilerin ve bunlara ait yedek dosyasının aynı fiziksel konumda saklandığı durumlarda karşılaşılacak sorunları önlemek için de bu kural önemlidir.

Bu kopyalar iki farklı ortamda depolanmalı: Yedek dosyalarının birden fazla depolama ortamında saklanması demektir. Örneğin; Harici disk, Teyp, NAS vs.)

Bir yedek kopyasını iş yeri dışında tutmalısınız: Aldığınız yedeklerin, verilerin orijinal lokasyonunun dışından bir yerde daha konumlandırılmasıdır. Bu şirketinizin faklı bir şubesi, eviniz veya bulut ortamı olabilir.

Biz bu yazı serisinde son madde olan “Bir yedek kopyasını iş yeri dışında tutmalısınız” kısmından ilerleyeceğiz. Birincil verilerinizin ve yedeklerinizin aynı ortamda olma olasılığı oldukça yüksektir. Genelde yapılan budur. Ancak yedeklerinizi aldığınız bu lokasyondaki sistem odasında, yedekleme cihazında, dahası tüm binada yaşanabilecek yangın, deprem gibi felaketler nedeniyle bu yedeklerinizi kaybederseniz ne olacak. İşte burada yedeklerin iş yeri dışına çıkarılmasının önemi ortaya çıkıyor.

Veeam Cloud Connect nedir?

Yedekleri iş yeri dışna almanın bir kaç yolu var. Yedeği teyp kasetlere, harici disklere alıp eve veya iş yerinin farklı bir şubesine götürmek bir seçenek. İlk olarak bu bir iş gücü gerektirir. Bu medyaların bozulma veya kaybolma gibi riskleri vardır. Bunun dışında, bu yedeklere acil ihtiyaç duyduğunuzda geri dönüş için birinin gidip bu medyaları bulunduğu yerden getirmesi gerekir. Bu da iş gücü kaybını artırır.

Ben burada, yedeklerin ikinci kopyasının bulut ortamına alınması konusunda yardımcı olan Veeam Cloud Connect Backup ürününden bahsedeceğim.

Veeam Cloud Connect ile, Service Provider (Servis Sağlayıcı) tarafından son kullanıcılara (tenant) Backup as a Service (BaaS) ve Disaster Recovery as a Service (DRaS) hizmetleri sağlanır. Service provider, son kullanıcıya cloud repository sağlar ve kullanıcı verilerini bu cloud repository’e VPN’e gerek kalmadan TLS ile güvenli bir şekilde gönderir.

Veeam ile buluta VMware ve Hyper-V ortamındaki sanal makineler, fiziksel iş istasyonları ve fiziksel sunucular yedeklenebilir. Veeam, Windows ve Linux fiziksel sunucuları buluta yedekleyebilir.

Son kullanıcı tarafındaki gereksinimler

Son kullanıcının yedeklerini Veeam ile buluta gönderebilmesi için kendi lokasyonunda aşağıdaki ürünlerdne biri olmalı:

 • Veeam Availability Suite
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Essentials
 • Microsoft Windows için Veeam Agent
 • Linux için Veeam Agent

Sanal makineleri yedeklemek istiyorsanız ilk üç üründen biri son kullanıcı lokasyonunda kurulu olmalı. Bu ürünlere sahip kullanıcıların herhangi bir ek ücret ödemesine ve ilave lisanslama yapmasına gerek kalmaz. Bu şekilde yedeklerin bir kopyası lokal olarak alınıp, bir kopyası da buluta gönderilebilir. Eğer bu ürünlerden biri müşteri lokasyonunda yoksa, servis sağlayıcı tarafından kiralama modeliyle sağlanabilir.

Fiziksel iş istasyonu veya fiziksel sunucuları buluta yedeklemek isterseniz de Microsoft Windows için Veeam Agent veya linux için Veeam Agent lisansları gereklidir. Bunun için servis sağlayıcı gerekli lisansları sağlayacaktır.

Veeam, bu hizmeti kendi sunucuları üzerinden vermiyor. Bunun yerine servis sağlayıcılar üzerinden abonelik şeklinde kullandırıyor. Son kullanıcının yedeklerini Veeam ile buluta gönderebilmesi için bir servis sağlayıcı bulması ve hizmetleri kiralaması gerekiyor.

Neler sağlar

Bazı kurumlar 3. Party bir hizmet sağlayıcıya verilerinin kontrolünü vermelerini engelleyen yasalara uygunluk ve kurumsal yönetim gereksinimlerine tabidir. Özellikle verilerin yurt dışındaki bir servis sağlayıcıda tutulması mümkün değildir. Yurt içindeki bir Veeam Service Provider ile yedeklerinizi buluta gönderebilirsiniz.

Merkez ve diğer ofislerinizdeki sabit iş istasyonlarını, notebook bilgisayarları, hareket halindeki mobil kullanıcıların bilgisayarlarını uçtan uca SSL şifreleme ile güvenli bir şekilde buluta yedekleyebilirsiniz.

Buluta alınan yedeklerin kontrolü sizdedir. İsterseniz sanal/fiziksel makinelerin içinden dosyaları veya tam sanal/fiziksel makineyi çok hızlı bir şekilde geri dönebilirsiniz.

Veeam yönetimi ve yedekleme konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz, seris sağlayıcı sizin Veeam konsolunuzu sizin için yönetebilir.

Nasıl çalışır

 • Bir Service Provide bulunur ve müşteri (tenant) için oluşturulan kullanıcı adı şifre bilgileri müşteri Veeam konsoluna girilir.
 • Müşteri Veeam konsolunda servis sağlayıcının müşteri için ayırdığı bulut havuzu görünür.
 • Müşteri, yedek alırken yedeklerin bir kopyasını da bu bulut havuzuna gönderir.
 • Ek Veeam lisansına gerek duymadan güvenli bir SSL bağlantısı üzerinden fiziksel ve sanal makine yedekleri iş yeri dışındaki bulut havuzuna taşınabilir.
 • Yedek konsolu üzerinden barındırılan yedekleme havuzlarındaki verilere doğrudan erişilebilir ve veri aktarımı gerçekleştirilir. Bulut depolama havuzu kullanım durumu izlenebilir.
 • Yerleşik WAN Hızlandırıcı ile bant genişliği kullanımını en aza indirerek 50 kata kadar daha hızlı buluta yedek alabilirsiniz. (Veeam Enterprise Plus lisans gerektirir.)

Bu bölümde yedekleme ve Veeam Cloud Connect’in ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde Veeam Cloud Connect altyapısından bahsedeceğim.

Leave a Reply