Space Reclamation In-Guest

Bir önceki yazıda, yalnızca sanal makinelerin ve sanal disklerin silinmesi veya taşınmasıyla ortaya çıkan ölü alanın doğrudan bir VMFS volume’de geri kazanılmasından bahsetmeye çalıştım. ESXi, storage alanını geri kazanmak için doğrudan (guest) konuk işletim sisteminden verilen UNMAP komutlarını destekler. Destek düzeyi ve gereksinimler, sanal makinenin bulunduğu datastore türüne bağlıdır. Bir sanal makine (guest) içindeki sanal […]

VMFS Space Reclamation

Blok tabanlı depolama uygulamalarında dosya sistemi depolama cihazı tarafından değil, host tarafından yönetilir. Bu nedenle, depolama cihazı genellikle bir dosyanın ne zaman silindiğini veya bir depolama biriminden taşındığını bilmez ve bu nedenle alanı ne zaman serbest bırakacağını bilmez. Bu davranış, bu alanın hemen başka bir cihaza/uygulamaya tahsis edilebildiği veya yalnızca kullanılabilir depolama havuzuna geri döndürülebildiği, […]

/storage/log partition yüksek kullanım

vCenter Server Management ekranına girdiğinizde /storage/log dizini kullanımının yüksek olduğu ile ilgili bir uyarı görebilirsiniz. Bu durumun farklı sebepleri olabilir: SSO log dosyalarının artması vCenter Server log paketlerinin temizlenmemesi Çok sık gerçekleşen olaylar nedeniyle çok fazla log yazılması /storage/log dizininin çok küçük ayarlanmış olması vCenter Server’a SSH ile bağlanıp shell komutunu çalıştırın. df -h komutu ile […]

vCenter Server Appliance SSO Password Reset

vCenter Server Appliance üzerindeki SSO şifresini unutursanız aşağıdaki yöntem ile resetleyebilirsiniz. vCenter Server Appliance’a SSH ile bağlanın. Bunun için root şifresini biliyor olmanız gerekli. Eğer root şifresini de bilmiyorsanız buradan nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Gelen ilk ekranda shell komutunu çalıştırın Aşağıdaki komut çalıştırın /usr/lib/vmware-vmdir/bin/vdcadmintool Aşağıdaki ekran gelecek Reset account password seçeneği için 3 yazıp enter’a basın […]

Virtual machine için migrate seçeneği greyed out olarak görünüyor

vCenter içerisinde bir sanal makineyi başka bir host üzerine taşımak istediğinizde migrate seçeneği greyed out olarak görünebilir. Yani migrate seçeneü, pasif durumdadır ve sanal makineyi canlı olarak taşıyamazsınız. Sanal makineyi inventory’den kaldırıp tekrar eklemek bir seçenek olabilir fakat, bu durumda sanal makinenin kapanması gerektiği için tercih edilmeyebilir. Veya bu işlem işe yaramayabilir. Bu durumun nedeni, […]

Unresponsive durumdaki sanal makinenin kapatılması

vSphere Client üzerinden bir sanal makineyi kapatmak istersiniz ancak kapatamazsınız. Sanal makine cevap vermiyor olabilir, sanal makine kapandıktan sonra vCenter halen çalışıyor olarak görüyor olabilir vs. Aşağıdaki hataların bir veya bir kaçını görüyor olabilirsiniz. Soap error 999. The operation is not allowed in current state The attempted operation cannot be performed in the current state […]

ESXTOP Giriş

Esxtop, CPU, memory, disk ve network kaynaklarının gerçek zamanlı izlenmesi ve veri toplamak için kullanılan bir komut satırı aracıdır. Tüm bu kaynakların istatistik verilerini interaktif olarak ayrı ayrı ekranlarda görebileceğimiz gibi, bir dosyaya da çıktı alabiliriz. Esxtop, troubleshoot yaparken oldukça işimize yarayan bir araçtır. Esxtop’ı kullanmak için ESXi host’a direkt erişimimiz olması gerekir. DCUI veya […]

ESXi System CLI Komutları

Bu yazıda bazı esxcli system komutlarını göstermeye çalışacağım. esxcli system komutu ile çalışan process’leri görebilir, sunucuyu kapatabilir, kullanıcı hesapların yönetebilir ve sistem ile ilgili daha bir çok bilgiyi edinebilir ve değiştirebilirsiniz. Local kullanıcı hesapları esxcli system account add komutu ile yeni bir kullanıcı ekleyebilirsiniz. Kullanıcıların hangi izinlere sahip olduğunu görebilirsiniz. ESXi Hostname esxcli system hostname […]

ESXi Hardware CLI Komutları

Bu yazıda ESXi üzerinde çalıştırabileceğimiz bazı hardware CLI komutlarını göstermeye çalışacağım. esxcli hardware komutu ile cpu, memory, clock gibi bileşenler hakkında bilgi alabilir, gerekli ayarları yapabilirsiniz. ESXi host üzerindeki CPU’ları listeleyebilirsiniz. Host üzerindeki IPMI bilgisini görebilir veya ayarlayabilirsiniz. Host üzerindeki tüm PCI device’ları listeleyebilirsiniz. Host üzerindeki memory bilgisini görebilirsiniz. ESXi’ın kurulmuş olduğu platform hakkında bilgi […]

ESXi Network CLI Komutları

ESXi host üzerinde her şeyi CLI komut satırı üzerinden yapabiliriz. Bu yazıda, ESXi için bazı önemli CLI komutlarını göstermeye çalışacağım. esxcli network ip komutu ile interface, route ve dns server gibi pek çok şeyi görebilir ve düzenleyebilirsiniz. Interface detayları Bu komut ile vmk interface’in enable olup olmadığı, MAC adresi, adı gibi bilgileri görebilirsiniz. Bu komut […]