VMware NSX Upgrade Bölüm 6 – NSX Edge

Önceki bölümlerde NSX Manager, NSX Cluster Controller ve Host Cluster’ların upgrade işlemlerini anlatmaya çalıştım. Bu yazımda NSX Edge upgrade’i anlatacağım. Upgrade işlemi sırasında, mevcut Edge virtual appliance’ın yanında yeni bir tane daha deploy edilir. Yeni Edge hazır olduğunda, eski Edge’in vNIC’leri disconnect edilir ve yeni Edge’in vNIC’leri connect edilir. Sonra yeni Edge, bağlı switch’lerin ARP […]