VMware vCenter Server ve ESXi Sunucular İçin Gerekli TCP ve UDP Portlar

vCenter Server, ESX / ESXi sunucular ve diğer ağ bileşenlerine önceden belirlenmiş olan TCP ve UDP portlarını kullanarak erişilebilir. Eğer ağ bileşenlerini bir firewall dışından yönetecekseniz bazı portlara izin vermeniz gerekiyor. Aşağıdaki linkte VMware ürünleri için gerekli portları detaylı olarak görebilirsiniz. http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=1012382