Veeam Backup & Replication Veritabanı Taşıma

Veeam Backup & Replication veritabanı ek bir seçenek kullanmadıysanız varsayılan olarak Veem’in kurulduğu sunucuya kurulur. Kurulan SQL Server versiyonu, SQL Server 2008 R2 Express Edition. Eğer büyük bir sanal ortamınız varsa, bu veritabanı size yetersiz gelmeye başlayabilir. Bu durumda Veeam BAckup & Replication veritabanını SQL Server 2008 R2 Express Edition’dan başka bir sunucuda kurulu olan uyumlu SQL Server’a taşıyabilirsiniz.

Bunun için bize SQL Server Management Studio Express gerekli.  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7593 adresinden indirebilirsiniz.

Öncelikle management Studio Express’i açıp login işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Veeam Backup veritabanını bulup sağ tıklıyoruz ve Detach diyoruz. Bu işlem veritabanını instance’dan kaldırır fakat veritabanını ve transaction log dosyalarını ilgili sunucu üzerinde bırakır.

Veritabanı dosyaları .mdf uzantılıdır. Ayrıca logların tutulduğu .ldf uzantılı bir dosya daha mevcuttur. Budosyalar ayrıca belirtilmemişse C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VEEAMSQL2008R2\MSSQL\DATA yolunda bulunur. VeeamBackup.mdf ve VeeamBackup_log.ldf dosyalarını mevcut sunucudan kopyalayıp hedef SQL sunucusunda ilgili yere yapıştırıyoruz. .mdf ve .ldf dosyaları her zaman aynı lokasyonda olmayabilir. SQL Server kurulumu yaparken veya kurduktan sonra bu dosyaların başka bir lokasyonda durmaları için ayarlayabilirsiniz.

Son olarak hedef SQL sunucusunda Management Studio’yu açıyoruz ve Databases’e sağ tıklayıp Attach diyoruz. Burada bizden VeeamBackup.mdf ve VeeamBackup_log.ldf dosyalarının yerlerini göstermemizi isteyecek.

Bu işlemi de bitirdikten sonra Veeam Backup & Replication kurulu olan sunucuda registery ayarlarında SQL sunucusunun adını belirteceğiz. Bunun için registery açıp ilgili yerlerde değişiklikleri yapalım. Dikkat etmemiz gereken nokta SqlInstanceName kısmını boş bırakıyoruz. VeeamBackup veritabanının yanı sıra VeeamBackupReporting isimli bir veritabanı da olabilir. B veritabanı için de yukarıdaki işlemlerin aynısını yapıyoruz.

HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup and Replication\SqlServerName
HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup and Replication\SqlInstanceName
HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup and Replication\SqlDatabaseName

 

HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup Reporting\SqlServerName
HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup Reporting\SqlInstanceName
HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup Reporting\SqlDatabaseName

 

HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup Catalog\SqlServerName
HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup Catalog\SqlInstanceName
HKLM\Software\VeeaM\Veeam Backup Catalog\SqlDatabaseName

 

HKLM\Software\VeeaMReporter Enterprise\SqlServerName
HKLM\Software\VeeaM\Reporter Enterprise\SqlInstanceName
HKLM\Software\VeeaM\Reporter Enterprise\SqlDatabaseName

En son olarak da Veeam Backup servislerini yeniden başlatıyoruz. Artık Veeam Backup & Replication veritabanı yeni sunucusunda çalışmaya başlayacaktır.