Error 29148.STS configuration error

vCenter 5.1 Single SignOn (SSO) kurulumu yaparken “Error 29148.STS configuration error” şeklinde bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

Sebebi kurlum sırasında Use network service account
değil de yerine domain veya başka bir hesap bilgisi girilmesidir. Bu ekran geldiğinde Use network service account seçili olarak bırakın ve öyle devam edin.