ESXi System CLI Komutları

Bu yazıda bazı esxcli system komutlarını göstermeye çalışacağım.

esxcli system komutu ile çalışan process’leri görebilir, sunucuyu kapatabilir, kullanıcı hesapların yönetebilir ve sistem ile ilgili daha bir çok bilgiyi edinebilir ve değiştirebilirsiniz.

[root@esxi01:~] esxcli system
Usage: esxcli system {cmd} [cmd options]

Available Namespaces:
 auditrecords     Audit record handling.
 boot         Operations relating to host boot that allow manipulation of VMkernel boot time configuration.
 coredump       Operations pertaining to the VMkernel Core dump configuration.
 module        Operations that allow manipulation of the VMkernel loadable modules and device drivers. Operations include load, list and setting options.
 process        Commands relating to running processes.
 secpolicy       Options related to VMkernel access control subsystem. These options are typically in place for specific workarounds or debugging. These commands should be used at the direction
            of VMware Support Engineers.
 security       Operations pertaining to server authentication.
 settings       Operations that allow viewing and manipulation of system settings.
 slp          Commands pertaining to Service Location Protocol (SLP).
 stats         Access to various system statistics
 syslog        Operations relating to system logging.
 visorfs        Operations pertaining to the visorfs memory filesytem.
 wbem         Commands pertaining to WEB Based Enterprise Management (WBEM) Agent configuration.
 account        Manage user accounts.
 clock         Commands to get and set system clock parameters
 hostname       Operations pertaining the network name of the ESX host.
 maintenanceMode    Command to manage the system's maintenance mode.
 permission      Manage permissions for accessing the ESXi host.
 shutdown       Command to shutdown the system.
 snmp         Commands pertaining to SNMPv1/v2c/v3 Agent configuration.
 time         Commands to get and set system time.
 uuid         Get the system UUID
 version        Commands to get version information.
 welcomemsg      Commands to get and set the welcome banner for DCUI.
Local kullanıcı hesapları
[root@esxi01:~] esxcli system account list
User ID Description
------- -------------------------------------------
root   Administrator
dcui   DCUI User
vpxuser VMware VirtualCenter administration account

esxcli system account add komutu ile yeni bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Kullanıcıların hangi izinlere sahip olduğunu görebilirsiniz.

[root@localhost:~] esxcli system permission list
Principal Is Group Role  Role Description
--------- -------- ----- ----------------
dcui     false Admin Full access rights
root     false Admin Full access rights
vpxuser    false Admin Full access rights
ESXi Hostname
[root@esxi01:~] esxcli system hostname get
  Domain Name: test.local
  Fully Qualified Domain Name: esxi01.test.local
  Host Name: esxi01

esxcli system hostname set komutu ile ESXi hostname belirleyebilirsiniz.

ESXi Maintenance Mode

ESXi host’u maintenance mode’a alabilirsiniz.

[root@localhost:~] esxcli system maintenanceMode set --enable=true
[root@localhost:~] esxcli system maintenanceMode get
Enabled

ESXi host’u maintenance mode’dan çıkarabilirsiniz.

[root@localhost:~] esxcli system maintenanceMode set --enable=false
[root@localhost:~] esxcli system maintenanceMode get
Disabled
ESXi VMkernel Module

esxcli system module get komutu ile bir VMkernel modülü ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Aşağıda pciPassthru modülü ile ilgili bilgileri görebiliyoruz.

Tüm VMkernel modüllerini listelemek için esxcli system module list komutunu çalıştırabiliriz.

[root@localhost:~] esxcli system module get -m pciPassthru
  Module: pciPassthru
  Module File: /usr/lib/vmware/vmkmod/pciPassthru
  License: VMware
  Version:
  Build Type:
  Provided Namespaces:
  Required Namespaces: com.vmware.vmkapi@v2_7_0_0, com.vmware.vmkapi.incompat@v2_7_0_0, com.vmware.vpmem@1, vmkernel@nover
  Containing VIB: esx-base
  VIB Acceptance Level: certified

Bir modülü disable edebilirsiniz. Bunun için öncelikle ESXi host’u maintenance mode’a lamanı gerekir. Yukarıda nasıl maintenance mode’a alıncağını göstermiştim. Aşağıdaki komut ile istediğiniz modülü disable edebilirsiniz. Ben pciPassthru modülünü disable ettim. Yaptığınız işlemden sonra ESXi host’u maintenace mode’dan çıkarmayı unutmayın.

esxcli system module set --enabled=false --module=pciPassthru

Host üzerindeki yükü 1, 5 ve 15 dakikalık sürelerde ne durumda olduğunu görebilirsiniz.

[root@esxi01:~] esxcli system process stats load get
  Load1Minute: 0.08
  Load15Minutes: 0.09
  Load5Minutes: 0.09
ESXi Host Process
[root@esxi01:~] esxcli system process stats running get
  Running Processes: 1450

ESXi host’u yeniden başlatabilirsiniz. Yeniden başlatmadan önce host’u maintenance mode’a almanız gerekir. Aşağıdaki komutta son kısımda bulunan DriverInstall bölümü reboot için belirtilmesi gereken sebep olarak yazılmıştır.

esxcli system shutdown reboot -r DriverInstall

ESXi Host Information

ESXi host’un ne zaman kurulduğunu görebilirsiniz.

[root@esxi01:~] esxcli system stats installtime get
2020-03-05T12:14:37

ESXi host’un mikrosaniye cinsinden ne kadar zamandır çalışmakta olduğunu görebilirsiniz.

[root@esxi01:~] esxcli system stats uptime get
6702343078838

ESXi host’un zaman bilgisini görebilirsiniz.

[root@esxi01:~] esxcli system time get
2021-06-05T04:16:55Z

esxcli system time set komutu ile host’un saatini ayarlayabilirsiniz.

Sistemin versiyon bilgisini görebilirsiniz.

[root@localhost:~] esxcli system version get
  Product: VMware ESXi
  Version: 7.0.1
  Build: Releasebuild-17325551
  Update: 1
  Patch: 25

Leave a Reply