Storage Device Names

ESXi ortamında, her storage cihazı birkaç isimle tanımlanır.

Device Identifiers (Cihaz Tanımlayıcıları)

Storage türüne bağlı olarak, ESXi host, her storage cihazı için bir identifier (tanımlayıcı) oluşturmak üzere farklı algoritmalar ve kurallar kullanır.

Storage-provided identifiers

ESXi host, device name (cihaz adı) için bir hedef storage’ı sorgular. Host, geri dönen metadata’lardan storage için benzersiz bir tanımlayıcı (unique identifier) çıkarır veya oluşturur. Tanımlayıcı, belirli depolama standartlarına dayalıdır, benzersizdir ve tüm host’larda kalıcıdır ve aşağıdaki formatlardan birine sahiptir:

 • naa.xxx
 • eui.xxx
 • t10.xxx

Path-based identifier

Cihaz bir identifier sağlamazsa, host bir mpx. path adı oluşturur; burada path, storage’a giden ilk yolu temsil eder. Örneğin, mpx.vmhba34:C0:T0:L0. Bu identifier, storage tarafından sağlanan identifier’lar ile aynı şekilde kullanılabilir.

mpx.path tanımlayıcısı, path isimlerinin benzersiz olduğu varsayımıyla yerel aygıtlar için oluşturulur. Ancak bu tanımlayıcı benzersiz veya kalıcı değildir ve sistem yeniden başlatıldıktan sonra değişebilir. Genellikle depolama cihazına giden aşağıdaki formata sahiptir.

vmhbaN:C:T:L

Bu tanımlayıcı LUN’a giden yolu (path) tanımlamak için kullanılmaktadır. ESXi, bir LUN ile ilişkili yolları algıladığında, her yola bu Path Identifier (Yol Tanımlayıcısı) atanır. LUN ayrıca ilk yolla aynı adı devralır, ancak artık bir Runtime Name kullanılmaktadır ve kullandığınız ana bilgisayara bağlı olarak farklı olabileceğinden yukarıda belirtilen tanımlayıcılar kadar kolay kullanılmamaktadır. Bu tanımlayıcı genellikle vmkfstools gibi uygulamalarla yapılan işlemlerde kullanılır.

vmhba, storage adapter’ın ismidir. İsim, sanal makineler tarafından kullanılan SCSI controller’a değil, host’taki fiziksel controller’a bakar.

N, host bus adaptor konumuna karşılık gelen bir sayıdır (0 ile başlar).

C (channel), storage channel number’dır ve vSphere’e göre ilk bağlantı her zaman 0’dır. Software iSCSI adapter’lar ve dependent hardware adapter’lar, aynı hedefe giden birden çok path’i göstermek için channel number kullanır.

T (Target), hedef sayıdır. Hedef numaralandırma, host tarafından belirlenir ve host tarafından görülebilen hedeflerin (target) map’lemeleri değiştiğinde değişebilir. Farklı host’lar tarafından paylaşılan hedefler aynı hedef numarasına sahip olmayabilir.

L (LUN), LUN’un target (hedef) içindeki konumunu gösteren LUN numarasıdır. LUN numarası, storage tarafından sağlanır. Bir hedefin yalnızca bir LUN’u varsa, LUN numarası her zaman sıfır (0) olur.

vmhba1:C0:T3:L1

Yukarıdaki örnek, storage adapter vmhba1 ve channel 0 aracılığıyla erişilen target 3’teki LUN1’i temsil eder.

Legacy identifier

Device tarafından sağlanan (storage-provided) identifier’lara ve mpx. path identifier’lara ek olarak, ESXi her bir device için alternatif olarak legacy name oluşturur. Bu identifier aşağıdaki formatta olur:

vml.number

Legacy identifier, cihaza özgü bir dizi rakam içerir. Identifier, kısmen SCSI INQUIRY komutuyla elde edilen metadata’lardan türetilebilir. SCSI INQUIRY identifier’ları sağlamayan lokal olmayan aygıtlar için, mevcut tek benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) olarak vml.number tanımlayıcısı kullanılır.

Disk ve LUN Bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz

ESXi host’a anlık olarak bağlı olan tüm LUN path’lerini görmek için:

esxcli storage core path list

veya

esxcfg-scsidevs -l
fc.20000024ff0517b7:21000024ff0517b7-fc.5006016088e005ff:5006016e08e005ff-naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  UID: fc.20000024ff0517b7:21000024ff0517b7-fc.5006016088e005ff:5006016e08e005ff-naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L100
  Device: naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Device Display Name: DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc)
  Adapter: vmhba3
  Channel: 0
  Target: 0
  LUN: 100
  Plugin: NMP
  State: active
  Transport: fc
  Adapter Identifier: fc.20000024ff0517b7:21000024ff0517b7
  Target Identifier: fc.5006016088e005ff:5006016e08e005ff
  Adapter Transport Details: WWNN: 20:00:00:24:ff:05:17:b7 WWPN: 21:00:00:24:ff:05:17:b7
  Target Transport Details: WWNN: 50:06:01:60:88:e0:05:ff WWPN: 50:06:01:6e:08:e0:05:ff
  Maximum IO Size: 33553920

Belirli bir device’ın detaylı path bilgisi için

esxcli storage core path list -d <device>
[root@esxi01:~] esxcli storage core path list -d naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
fc.20000024ff0517b7:21000024ff0517b7-fc.5006016088e005ff:5006016e08e005ff-naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  UID: fc.20000024ff0517b7:21000024ff0517b7-fc.5006016088e005ff:5006016e08e005ff-naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L100
  Device: naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Device Display Name: DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc)
  Adapter: vmhba3
  Channel: 0
  Target: 0
  LUN: 100
  Plugin: NMP
  State: active
  Transport: fc
  Adapter Identifier: fc.20000024ff0517b7:21000024ff0517b7
  Target Identifier: fc.5006016088e005ff:5006016e08e005ff
  Adapter Transport Details: WWNN: 20:00:00:24:ff:05:17:b7 WWPN: 21:00:00:24:ff:05:17:b7
  Target Transport Details: WWNN: 50:06:01:60:88:e0:05:ff WWPN: 50:06:01:6e:08:e0:05:ff
  Maximum IO Size: 33553920

fc.20000024ff0cb96a:21000024ff0cb96a-fc.5006016088e005ff:5006016608e005ff-naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  UID: fc.20000024ff0cb96a:21000024ff0cb96a-fc.5006016088e005ff:5006016608e005ff-naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Runtime Name: vmhba2:C0:T0:L100
  Device: naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Device Display Name: DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc)
  Adapter: vmhba2
  Channel: 0
  Target: 0
  LUN: 100
  Plugin: NMP
  State: active
  Transport: fc
  Adapter Identifier: fc.20000024ff0cb96a:21000024ff0cb96a
  Target Identifier: fc.5006016088e005ff:5006016608e005ff
  Adapter Transport Details: WWNN: 20:00:00:24:ff:0c:b9:6a WWPN: 21:00:00:24:ff:0c:b9:6a
  Target Transport Details: WWNN: 50:06:01:60:88:e0:05:ff WWPN: 50:06:01:66:08:e0:05:ff
  Maximum IO Size: 33553920

Alternatif olarak aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz:

esxcfg-mpath -b
[root@esxi01:~] esxcli storage core path list -d naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc : DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc)
  vmhba2:C0:T0:L100 LUN:100 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:24:ff:0c:b9:6a WWPN: 21:00:00:24:ff:0c:b9:6a Target: WWNN: 50:06:01:60:88:e0:05:ff WWPN: 50:06:01:66:08:e0:05:ff
  vmhba3:C0:T0:L100 LUN:100 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:24:ff:05:17:b7 WWPN: 21:00:00:24:ff:05:17:b7 Target: WWNN: 50:06:01:60:88:e0:05:ff WWPN: 50:06:01:6e:08:e0:05:ff
mpx.vmhba32:C0:T0:L0 : Local USB Direct-Access (mpx.vmhba32:C0:T0:L0)
  vmhba32:C0:T0:L0 LUN:0 state:active Local HBA vmhba32 channel 0 target 0

ESXi host’a anlık olarak bağlı olan LUN’ları listelemek için:

esxcli storage core device list
naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Display Name: DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc)
  Has Settable Display Name: true
  Size: 10240
  Device Type: Direct-Access
  Multipath Plugin: NMP
  Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc
  Vendor: DGC
  Model: VRAID
  Revision: 3105
  SCSI Level: 4
  Is Pseudo: false
  Status: on
  Is RDM Capable: true
  Is Local: false
  Is Removable: false
  Is SSD: false
  Is VVOL PE: false
  Is Offline: false
  Is Perennially Reserved: false
  Queue Full Sample Size: 0
  Queue Full Threshold: 0
  Thin Provisioning Status: yes
  Attached Filters: VAAI_FILTER
  VAAI Status: supported
  Other UIDs: vml.0200640000600601608c8039002e008a5cf3f747dc565241494420
  Is Shared Clusterwide: true
  Is SAS: false
  Is USB: false
  Is Boot Device: false
  Device Max Queue Depth: 64
  No of outstanding IOs with competing worlds: 32
  Drive Type: unknown
  RAID Level: unknown
  Number of Physical Drives: unknown
  Protection Enabled: false
  PI Activated: false
  PI Type: 0
  PI Protection Mask: NO PROTECTION
  Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT
  DIX Enabled: false
  DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT
  Emulated DIX/DIF Enabled: false

Alternatif olarak ESXi host tarafından tespit edilen tüm device’ları listelemek için şu komutu da kullanabilirsiniz:

esxcfg-scsidevs -c

Her volume için bir extent listesi oluşturmak ve device name’den UUID’ye mapping yapmak için:

esxcli storage vmfs extent list
Volume Name VMFS UUID              Extent Number Device Name              Partition
----------- ----------------------------------- ------------- ------------------------------------ ---------
VMFS_LUN01  5c8955a4-c4823482-c019-90b11c154878       0 naa.600601608c8039004b54895c1c2dde5d     1
VMFS_LUN02  5c896ca5-446f0988-fd83-90b11c154878       0 naa.600601608c803900e961895ced832f16     1
VMFS_LUN03  5c8972fd-c76c92d7-326e-90e2ba0f255c       0 naa.600601608c8039004372895cd8086a54     1
xGlobalLog  5c8a00e1-17505812-c7d3-90e2ba0f255c       0 naa.600601608c8039002e008a5cf3f747dc     1
VMFS_LUN04  5c8a05a9-e25b7994-e272-90b11c154878       0 naa.600601608c80390011058a5c29f7b48e     1
VMFS_LUN05  5cdd5c68-a590ca32-7fbd-90e2ba0f255c       0 naa.60060160708039006e56dd5c080aee39     1
ESXi01_SSD  5d11c7e1-bc47b0c2-0e2c-90e2ba0f255c       0 naa.60050760409bcd782422546610a88ceb     1
VMFS_LUN06  5fb3babc-5f963e1b-a63b-90e2ba0f255c       0 naa.600601607080390020bab35fcdb9f583     1

Host üzerinde active olan VMFS datastore’ları UUID bilgileri ile birlikte listelemek için:

esxcfg-scsidevs -m

VMFS sürümü de dahil olmak üzere ESXi host’a bağlı olan LUN’ların kompakt bir listesini oluşturmak için:

esxcli storage filesystem list

Belirli storage işlemleri için olası hedefleri listelemek:

ls -alh /vmfs/devices/disks

Identifier Tanımları

naa.<NAA>:<Partition> veya eui.<EUI>:<Partition>

NAA, Network Addressing Authority identifier’ın kısaltmasıdır. Extended Unique Identifier’ın kısaltmasıdır. Numaranın o LUN’a özel olması garanti edilir. NAA veya EUI tanımlayıcısı, LUN’ları tanımlamak için tercih edilen yöntemdir ve bu sayı, storage tarafından üretilir. NAA veya EUI, LUN’a özel olduğundan, LUN tüm ESXi host’larda aynı şekilde sunulursa, NAA veya EUI tanımlayıcısı aynı kalır.

<Partition>, LUN veya Disk üzerindeki partition (bölüm) numarasını temsil eder. <Partition> 0 olarak belirtilirse, yalnızca bir bölüm yerine tüm diski tanımlar.

Örnek: naa.600601608c8039004b54895c1c2dde5d:2 = naa.600601608c8039004b54895c1c2dde5d LUN’unun üçüncü Partition’ı.

mpx.vmhba<Adapter>:C<Channel>:T<Target>:L<LUN> veya mpx.vmhba<Adapter>:C<Channel>:T<Target>:L<LUN>:<Partition>

Bazı cihazlar yukarıda açıklanan NAA numarasını sağlamaz. Bu durumlarda, LUN’u veya diski temsil etmek için ESXi tarafından bir MPX Identifier oluşturulur. Identifier, mpx. öneki ile ESXi’ın önceki sürümlerinin canonical adına benzer bir biçimi alır. Bu tanımlayıcı, yukarıda açıklanan NAA Identifier (NaaID) ile tamamen aynı şekilde kullanılabilir.

vml.<VML> veya vml.<VML>:<Partition>

VML Identifier, NAA Identifier ve MPX Identifier ile birbirinin yerine kullanılabilir. <Partition> yukarıda açıklanan şekilde çalışır. Bu tanımlayıcı genellikle vmkfstools gibi yardımcı programlarla yapılan işlemler için kullanılır.

vml ID bulmak için:

vmkfstools -q <vm-disk>.vmdk

<UUID>

<UUID>, volume oluşturulduktan sonra bir VMFS volume’e atanan benzersiz (unique) bir numaradır. Bir datastore’daki belirli dosyaların tam yolunu belirtmeniz gereken syntax dahil edilebilir.

Leave a Reply