/storage/log partition yüksek kullanım

vCenter Server Management ekranına girdiğinizde /storage/log dizini kullanımının yüksek olduğu ile ilgili bir uyarı görebilirsiniz.

Bu durumun farklı sebepleri olabilir:

  • SSO log dosyalarının artması
  • vCenter Server log paketlerinin temizlenmemesi
  • Çok sık gerçekleşen olaylar nedeniyle çok fazla log yazılması
  • /storage/log dizininin çok küçük ayarlanmış olması

vCenter Server’a SSH ile bağlanıp shell komutunu çalıştırın. df -h komutu ile kullanım oranlarını görebilirsiniz.

Çözüm için aşağıdaki dizinlerdeki log dosyalarını temizleyebilirsiniz.

NOT: Bu log dosyalarını silmeden önce vCenter Server Appliance’ın bir yedeğini almayı unutmayın lütfen.

  • /storage/log/vmware/sso dizini altında
rm vmware-identity-sts.*
rm vmware-identity-sts-perf.*
rm vmware-identity-sts-.*
  • /storage/log/vmware/vsphere-ui/logs dizini altında
rm catalina.*
rm *.log
  • /storage/log/vmware/sso/tomcat dizini altında
rm catalina*log
rm localhost_access*log
  • /storage/log/vmware/eam/web dizini altında
rm localhost*log
rm catalina*log
rm localhost_access_log*
  • /var/log/vmware/vmware-sps dizini altında
rm sps-access*log
rm sps.*
  • /storage/log/vmware/lookupsvc/tomcat dizini altında
rm*.log

Yukarıda belirtilen dizinlerin altındaki log dosyalarını temizledikten sonra kontrol ettiğimizde /storage/log dizini kullanım oranının %90’dan %39’a kadar düştüğünü görüyoruz.

Leave a Reply