Teaming and Failover Policy

NIC teaming, bir team’e iki veya daha fazla fiziksel NIC ekleyerek bir virtual switch’in ağ kapasitesini artırmanıza olanak tanır. Adaptör arızası durumunda trafiğin nasıl yeniden yönlendirildiğini belirlemek için, failover sırasına fiziksel NIC’leri dahil edersiniz. Virtual switch’in bir team’deki fiziksel NIC’ler arasında ağ trafiğini nasıl dağıttığını belirlemek için, ortamınızın ihtiyaçlarına ve yeteneklerine bağlı olarak yük dengeleme algoritmalarını seçersiniz.

NIC Teaming Policy

Switch’in ağ bant genişliğini artırmak ve yedeklilik sağlamak için bir virtual switch’i bir host üzerindeki birden çok fiziksel NIC’e bağlamak için NIC taming’i kullanabilirsiniz. Bir NIC taming, trafiği üyeleri arasında dağıtabilir ve adaptör arızası veya ağ kesintisi durumunda pasif failover sağlayabilir. Bir vSphere Standart Switch için virtual switch veya port group düzeyinde ve bir vSphere Distributed Switch için port group veya port seviyesinde NIC team oluşturma ilkelerini belirlersiniz.

Load Balancing Policy

Load Balancing Policy, NIC team içindeki ağ adaptörleri arasındaki trafiğin nasıl dağıtıldığını belirler. vSphere virtual switch’ler sadece giden trafiği dengeler. Gelen trafik, fiziksel switch’lerdeki yük dengeleme politikası tarafından kontrol edilebilir.

Bu konuyla ilgili yazmış olduğum yazıya şuradan ulaşabilirsiniz.

Network Failure Detection Policy

Failover detection için bir virtual switch’in kullandığı aşağıdaki yöntemlerden birini belirtebilirsiniz.

Link status only

Yalnızca network adaptörün sağladığı bağlantı durumuna dayanır. Çıkarılan kablolar ve fiziksel switch güç arızaları gibi arızaları tespit eder. Ancak, bağlantı durumu aşağıdaki yapılandırma hatalarını algılamaz:

  • Spanning tree tarafından engellenen veya yanlış VLAN yapılandırılması yapılan fiziksel switch port’u.
  • Fiziksel switch’i başka bir ağ cihazına bağlamak için çekilen.

Beacon probing

Bir team’deki tüm fiziksel NIC’lerde bağlantı arızasını tespit etmek için fiziksel NIC’lerin gönderdiği Ethernet boradcast frame’lerini veya beacon probe’larını gönderir ve dinler. ESXi host’lar, her saniye beacon paketleri gönderir. Beacon probe’ları, ESXi host’lara en yakın fiziksel switch’teki arızaları tespit etmek için en kullanışlı yöntemdir, burada arıza host için bir link-down’a neden olmaz.

Team içinde beacon probing’i 3 veya daha fazla NIC ile kullanın, çünkü ESXi tek bir adaptör üzerindeki hatayı algılayabilir. Sadece iki NIC atanmışsa ve bunlardan biri bağlantıyı kaybederse, switch hangi NIC’in servis dışı bırakılması gerektiğini belirleyemez, çünkü her ikisi de beacon’ları almaz ve sonuç olarak tüm paketler her iki uplink’e de gönderilir.

Failback Policy

Varsayılan olarak, bir NIC team içinde failback policy enable edilmiştir. Daha önce arızalanmış bir NIC tekrar online olursa, virtual switch NIC’i tekrar active adapter durumuna getirir.

Failover sıralamasında ilk sırada yer alan fiziksel NIC gidip gelen kesintiler şeklinde arızalarla karşılaşırsa, failback policy, kullanılan NIC’te sık sık değişikliklere sebep olabilir. Fiziksel switch, MAC adreslerinde sık sık değişiklikler görür ve fiziksel switch portu, adaptör online olduğunda trafiği hemen kabul etmeyebilir. Bu tür gecikmeleri en aza indirmek için, fiziksel switch üzerinde aşağıdaki ayarları yapmak gerekebilir:

  • ESXi host’lara bağlanan fiziksel NIC’ler üzerinde Spanning Tree Protocol’ü iptal edin.
  • Cisco tabanlı network’lerde access modda olan interface’ler için PortFast veya trunk interface’ler için PortFast trunk modu enable edin. Bu, fiziksel switch portunun başlatılması sırasında yaklaşık 30 saniye kazandırabilir.
  • Trunking negotiation’ı disable edin.

Notify Switches Policy

Notify switches policy kullanarak, ESXi host’un failover sırasında nasıl iletişim kuracağını belirleyebilirsiniz. Fiziksel bir NIC, virtual switch’e başlandığında veya team’deki farklı bir fiziksel NIC’e yeniden yönlendirildiğinde, sanal switch, fiziksel switch’teki arama tablolarını güncellemek için ağ üzerinden bildirimler gönderir. Fiziksel switch’i bilgilendirmek, vSphere vMotion ile bir failover veya migration meydana geldiğinde en düşük gecikmeyi verir.

Leave a Reply