vCenter Server Appliance Root Password Reset

vCenter Server Appliance (vCSA) root şifresi, 90 gün boyunca değiştirilmediği için expire olmuş veya çok fazla şifre denemesi yapıldığından dolayı lock olmuş olabilir. Ayrıca, vCSA root şifresi çok kullanılan bir şifre olmadığı için unutulmuş olabilir.

vCSA root şifresi, upgrade yapacağımız zaman gerekli olacaktır. Şifreyi unutmuş olabilirsiniz veya expire olmuş olabilir. Bu durumda root şifresini resetlemek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.

  • Upgrade işlemine başlamadan önce vCenter Server Appliance’ın snapshot’ını almayı unutmayın.
  • vCSA, aynı vCenter tarafından yönetiliyorsa ilgili ESXi host’a host client ile bağlanıp vCSA konsolunu açın.
  • vCSA’i restart edin.
  • Aşağıdaki Photon OS ekranı geldiğinde “e” tuşuna basın.
  • Aşağıdaki ekranda Linux ile başlayan satırın sonuna
rw init=/bin/bash

komutunu ekleyin.

  • Bu komutu yazdıktan sonra F10 veya Ctrl+x ile vCSA’i restart ediyoruz.
  • Daha sonra gelen ekranda aşağıdaki komutu yazalım.
mount -o remount,rw /
  • Yeni root password’ü belirlemek için aşağıdaki komutu yazalım. Yeni şifreyi iki defa yazmamızı isteyecek.
passwd
  • Dosya sistemini unmount etmek için
umount /
  • Sonra reboot etmek için
reboot -f

vCenter Server Appliance restart olduktan sonra yeni belirlediğimiz şifre ile denediğimizde giriş yapabiliyor olmalıyız.

Leave a Reply