vSphere Availability – Overview

VMware vSphere’in Availability özellikleri ile ilgili bir dizi yazı yazma niyetindeyim. Seriyi, how to şeklinde değil, daha çok alt yapı, tanımlar, ne işe yarar, nasıl çalışır ve VMware’in genel yaklaşımı şeklinde yazmayı düşünüyorum. Yazılar versiyon bağımsız olacak. Bu ilk bölümde genel bir görünüme bakacağız.

vSphere High Availability ile ilgili daha önce bazı yazılar yazmıştım.

Proactive HA Nedir?

Predictive DRS Nedir?

Şunu belirtmek isterim ki terimler ve kavramları mümkün olduğunca Türkçe kullanmadan anlatmaya çalışacağım. Bir hizmet verirken, sürekli ulaşılabilirlik/kullanılabilirlik en önemli öğelerden biridir. Kullanılabilirlik kelimesi tam karşılığı olabilir mi bilemiyorum ama, vSphere Availability çözümünden ve alt bileşenlerinden bahsedeceğim.

vSphere Availability, vSphere High Availability (HA) ve vSphere Fault Tolerance’ın da kurulması dahil olmak üzere iş sürekliliği (Business Continuity) çözümlerini tanımlar.

vSphere HA, üç tür hataya karşı koruma sağlar

 • ESXi host hataları
 • Sanal Makina hataları
 • Uygulama hataları

İş Sürekliliği ve Kesintiyi Minimize Etmek

Hizmet kesintisi, ister panlı, ister planlanmamış olsun, önemli maliyetler getirir. Bununla birlikte, daha yüksek kullanılabilirliği sağlamak  için çözümler geleneksel olarak maliyetli, uygulanması ve yönetmesi zor çözümlerdir.

VMware, önemli uygulamalar için daha yüksek kullanılabilirliği, daha uygun maliyetli ve daha kolay hale getirebilir. vSphere ile kuruluşlar, tüm uygulamalar için sağlanan temel düzeydeki kullanılabilirlik seviyesini kolaylıkla artırabilir ve aynı zamanda daha yüksek seviyede kullanılabilirliği daha kolay ve daha uygun maliyetle sağlayabilir. vSphere ile yapabilecekleriniz:

 • Donanım, işletim sistemi ve uygulama bağımsız olarak daha yüksek erişilebilirlik.
 • Bakım işlemleri için planlı kesintileri en aza indirmek.
 • Arıza durumunda otomatik kurtarma sağlar.

Planlı Kesintileri Azaltmak

Planlı kesintiler genel olarak veri merkezi kesintilerinin %80’ini oluşturur. Donanım bakımları, sunucu yer değişiklikleri ve yazılım güncellemelerinin hepsi fiziksel sunucular için kesinti gerektirir. Bu kesintilerin etkisini en aza indirgemek için kuruluşlar, bakım zamanlarını hafta sonu gibi zamanlara ertelemek zorunda kalırlar.

vSphere, kuruluşlar için planlı kesintileri önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı olur. Çünkü, vSphere ortamındaki iş yükleri hizmet kesintisi  olmadan dinamik olarak farklı server’lara taşınabilir. Server bakımları uygulama ve hizmet kesintisi gerektirmeden yapılabilir. vSphere ile kuruluşlar şunları yapabilir:

 • Bakım işlemleri için kesintileri ortadan kaldırmak
 • Planlı bakım işlemleri için zamanlama gereksinimlerini ortadan kaldırmak
 • Hizmetleri aksatmadan herhangi bir zamanda bakım yapmak.

Plansız Kesintilerin Önlenmesi

Kuruluşlar, donanım veya uygulama hatalarından kaynaklanan plansız kesintilerden kendisini korumak zorundadır. vSphere, planlanmayan kesintilerin önlenmesi için veri merkezlerine önemli yetenekler kazandırır. Bu özellikler fiziksel sistemdeki tüm sanal makineler tarafından yapılandırılabilir ve kullanılabilir, böylece daha yüksek kullanılabilirlik sağlanıken maliyet ve karmaşıklık azaltılır. Plansız kesintilerin önlenmesi için vSphere tarafından sağlanan özellikler:

 • Shared storage (paylaşımlı depolama). Sanal makina dosyalarını Fibre Channel, SAN ve NAS gibi paylaşımlı depolama cihazlarında saklayarak single point of failure’ı ortadan kaldırır.
 • Network interface teaming. Network kart hatalarına karşı tolerans sağlar.
 • Storage multipathing. Storage path hatalarına karşı tolerans sağlar.

vSphere HA Kesintilerden Hızlı Kurtarma Sağlar

vSphere HA, kesintilerden hızlı bir şekilde kurtarma ve sanal makinelerde çalışan uygulamalar için uygun maliyetli yüksek kullanılabilirlik sağlamak için cluster olarak yapılandırılmış birden çok ESXi host’tan yararlanır.

vSphere HA uygulama kullanılabilirliğini (application availability) aşağıdaki yöntemlerle korur:

 • Sanal makinaları, cluster içindeki diğer host’lar üzerinde yeniden başlatarak server hatalarına karşı koruma sağlar.
 • Sanal makinaları sürekli monitor ederek ve hata meydana geldiğinde sanal makinayı resetleyerek uygulama hatalarına karşı koruma sağlar.
 • Datastore erişim hatalarına karşı, etkilenen sanal makinayı ilgili datastore’a halen erişimi olan başka bir host üzerinde yeniden başlatarak korur.
 • Sanal makinalar management veya Virtual SAN ağı üzerinde izole duruma gelirse, onları yeniden başlatarak network isolation’a karşı korur. Network partitioned duruma gelse bile bu koruma sağlanır.

Diğer cluster çözümlerinden farklı olarak vSphere, tüm iş yüklerini korumak için altyapı sağlar.

 • Sanal makina veya uygyulama için özel bir yazılım kurma ihtiyacı yoktur. Tüm iş yükleri vSphere HA tarafından korunur. vSphere HA yapılandırıldığı zaman, yeni sanal makinalar için ek bir işlem yapmaya gerek yoktur, hepsi otomatik olarak koruma altına alınmış olur.
 • vSphere HA ve vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) birleştirerek hostlar arasında yük dengeleme ve hatalara karşı koruma sağlayabilirsiniz.

vSphere HA geleneksel failover çözümlerinin üzerinde çeşitli avantajlara sahiptir:

 • Minimum kurulum: vSphere HA aktif edildikten sonra, ek bir konfigürasyona ihtiyaç duymadan cluster içindeki tüm sanal makinalar failover desteğine sahip olur.
 • Düşük donanım maliyeti ve kurulum: Sanal makine, uygulamalar için taşınabilir bir konteyner görevi görür ve hostlar arasında taşınabilir. vSphere HA kullanıyorsanız, korumak istediğiniz host sayısını geçecek miktarda kaynağa sahip olmanız gerekir. Bununla birlikte, vCenter otomatik olarak kaynakları  yönetir ve cluster’I konfigüre eder.
 • Artırılmış uygulama kullanılabilirliği: Bir sanal makina içinde çalışan her uygulama high availability’ye sahiptir. Sanal makina, donanım hatalarından kaynaklanan sorunlardan recover edilebildiği için, uygulamanın kendisi bir cluster uygulama olmasa bile, ek computing ihtiyacı olmadan high avalibility ‘ye sahiptir.
 • DRS ve vMotion entegrasyonu: Cluster içindeki bir host sorun yaşadığında ve üzerindeki sanal makinalar diğer host üzerinde yeniden başlatıldığında, DRS migration önerileri yapabilir veya dengeli bir kaynak kullanımı için sanal makinaları otomatik taşıyabilir.

vSphere Fault Tolerance Sürekli Kullanılabilirlik Sağlar

vSphere HA bir host arızasında sanal makinaları yeniden başlatarak temel seviyede bir koruma sağlar. vSphere Fault Tolerance host arızalarında data, trancaction veya bağlantı kaybı olmaksızın daha yüksek bir koruma sağlar. Fault Tolerance Primary ve Secondary VM’lerin süreki senkronize (komut yürütülmesinde sürekli aynı noktada) olduğundan emin olarak sürekli kullanılabilirlik sağlar.

 • Primary veya Secondary VM’in çalıştığı host arızalanırsa hemen failover işlemi gerçekleşir.
 • Çalışır durumda olan ESXi host, network veya transaction kaybı olmadan sorunsuz bir şekilde Primary VM host durumuna gelir.
 • Failover gerçekleştikten sonra yeni bir Secondary VM oluşturulur ve redundancy yeniden sağlanır.
 • Tüm bu işlemler transparent ve otomatik olarak gerçekleşir. vCenter’in erişilemez olduğu durumda bile gerçekleşir.

Leave a Reply