vSphere HA Interoperability

vSphere HA DRS ve Virtual SAN gibi diğer bir çok özellikle birlikte çalışabilir.

vSphere HA’i yapılandırmadan önce, diğer özelliklerle birlikte çalışabilirliğin limitlerini bilmek gerekiyor.

Using vSphere HA with Virtual SAN

Virtual SAN, vSphere HA cluster için paylaşmşı bir storage olarak kullanılabilir. Aktif edilirse, host’lar üzerindeki belirtilen local disklerini, tüm host’lar tarafından paylaşılan bir datastore’a toplar.

vSphere HA’i Virtual SAN ile birlikte kullanmak için, bu iki özelliğin birlikte çalışabilirliği ile ilgili belirli hususların ve kısıtlamaların farkında olmalısınız.

ESXi Host Requirements

Virtual SAN ve vSphere HA’I birlikte kullanabilmek içn aşağıdaki koşulların karşılaması gerekir:

 • Cluster’daki tüm host’ların ESXi 5.5 veya üzeri lması gerekiyor.
 • Cluster’da minimum üç host olmalı.

Networking Differences

Virtual SAN’ın kendi network’ü vardır. Virtual SAN ve vSphere HA aynı cluster’da aktif edilirse, HA interagent trafiği, management network yerine bu storage network’ü üzerinden akar. vSphere HA yalnızca Virtual SAN disable durumdaysa management network’ü kullanır. Bir host üzerinde vSphere HA aktif edildiyse vCenter Server uygun network’ü seçer.

Virtual SAN, yalnızca vSphere HA disable durumda ise aktif edilebilir.

Virtual SAN network ayarlarını değiştirirseniz, vSphere HA agent’ları bu ayarları otomatik olarak almaz. Virtual SAN network’ünde değişikik yapabilmek vSphere Web Client’ta aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

 1. vSphere HA için Host Monitoring’I disable edin.
 2. Virtual SAN network değişikliklerini yapın.
 3. Cluster’daki tüm host’lara sağ tıklayın ve Reconfigure for vSphere HA tıklayın.
 4. vSphere HA için Host Monitoring’I yeniden aktif edin.

vSphere HA Networking Differences

 Virtual SAN EnabledVirtual SAN Disabled
Network used by vSphere HAVirtual SAN storage networkManagement network
Heartbeat datastoresAny datastore mounted to > 1 host, but not Virtual SAN datastoresAny datastore mounted to > 1 host
Host declared isolatedIsolation addresses not pingable and Virtual SAN storage network inaccessibleIsolation addresses not pingable and management network inaccessible

Capacity Reservation Settings

Admission control policy ile vSphere HA cluster için bir kapasite rezerve ettiğinizde, arıza durumlarında data erişilebilirliğinden emin olmak için, bu ayarı, Virtual SAN’da karşılık gelen ayar ile koordine etmelisiniz. Özellikle, Virtual SAN kural kümesindeki (rule set) Number of Failures Tolerated ayarı, vSphere HA admission control ayarındaki rezerve edilmiş kapasiteden daha düşük olmamalıdır.

Virtual SAN rule set’teki tolerate ayarı, vSphere HA admission control ayarında rezerve edilmiş kapasiteden daha düşük olamaz.

Örneğin, Virtual SAN rule set sadece 2 failure için ayarlanmışsa, vSphere HA admission control policy, buna karşılık gelecek şekilde sadece bir veya iki host failure rezerve edilecek şekilde ayarlanmalıdır. Sekiz host’tan oluşan bir cluster’da Percentage of Cluster Resources Reserved policy kullanıyorsanız, cluster kaynaklarının %25’ten fazlasını rezerve etmemelisiniz. Aynı cluster’da Host Failures Cluster Tolerates policy ile, ilgili ayar iki host’tan fazla olamaz. Eğer vSphere HA daha az kapasite rezerve ederse, failover davranışı tahmin edilemez.

Using vSphere HA and DRS Together

vSphere HA’i Distributed Resource Scheduler (DRS) ile birlikte kullanmak, otomatik failover ve yük dengelemeyi birleştirir. Bu kombinasyon, vSphere HA sanal makineleri farklı host’lara taşıdıktan sonra daha dengeli bir cluster oluşmasını sağlar.

vSphere HA failover gerçekleştirir ve sanal makinaları farklı host’lar üzerinde yeniden başlatırsa, ilk önceliği sanal makinaların en kısa sürede kullanılabilir olmasını sağlamaktır. Sanal makinalar yeniden başladıktan sonra, üzerinde sanal makinaların çalıştığı host’lar daha ağır yükte çalışırken, diğer host’lar daha az yükte çalışıyor olabilirler. Sphere HA, bir host’un sanal makineyi barındıracak kadar yedek kapasiteye sahip olup olmadığını belirlemek için sanal makinenin CPU ve memory reservation ve memory overhead bilgilerini kullanır.

DRS ve vSphere HA admission control aktif olan bir cluster’da maintenance  mode’a giren bir host’tan sanal makinalar boşaltılmayabilir. Bu davranış, bir arıza durumunda sanal makinelerin yeniden başlatılması için rezerve edilmiş kaynaklardan kaynaklanmaktadır. vMotion kullanarak sanal makinaları bu host’lardan kendiniz taşımalısınız.

Bazı senaryolarda, vSphere HA, kaynak kısıtlamaları nedeniyle sanal makinelerde failover işlemi gerçekleştiremeyebilir. Bu, çeşitli sebeplerden olabilir.

 • HA admission control disable edilmiş ve Distributed Power Management (DPM) enable edilmiştir. Bu, DPM’in sanal makinaları daha az host’a konsolide etmesi ve boş olan host’ları maintenance mode’a almasıyla çalışan kapasitenin yetersi kalmasına neden olabilir.
 • VM-Host affinity rule’ları, belirli sanal makinaların yerleştirileceği host’ları sınırlayabilir.
 • Yeterli kaynak toplanmış olabilir fakat bu kaynaklar host’lar arasıda bölünmüş olabilir, bu nedenle sanal makinalar tarafından failover için kullanılmayabilir.

Bu gibi durumlarda vSphere HA, cluster’I ayarlamaya çalışmak için (örneğin, host’ları maintenance mode’dan çıkararak veya cluster kaynaklarını birleştirmek için sanal makineleri taşıyarak) DRS’I kullanabilir, böylece HA failover işlemlerini gerçekleştirebilir.

DPM manuel modda ise, host power on önerilerini onaylamanız gerekebilir. Benzer şekilde,

DRS manuel modda ise, VM taşıma önerilerini onaylamanız gerekebilir.

Gerekli VM-Host affinity kurallarını kullanıyorsanız, bu kuralların ihlal edilemeyeceğini unutmayın. Böyle bir kural ihlal edilirse, vSphere HA failover işlemini gerçekleştirmez.

vSphere HA and DRS Affinity Rules

Cluster için bir DRS affinity rule oluşturursanız, bir sanal makina failover işlemi sırasında vSphere HA’in bu kuralı nasıl uygulayacğını belirleyebilirsiniz.

VSphere HA failover davranışını belirleyebileceğiniz iki tür kural vardır:

 • VM anti-affinity kuralları, belirtilen sanal makinelerin failover eylemleri sırasında ayrı kalmasını zorlar.
 • VM-Host affinity kuralları, failover eylemleri sırasında belirli sanal makinelerin belirli bir host’a veya tanımlanmış bir host grubunun bir üyesine yerleştirilmesini sağlar.

Bir DRS affinity kuralını düzenlediğinizde (edit), vSphere HA için istenen failover davranışını zorlayan (force) onay kutusunu veya onay kutularını seçin.

 • Failover işlemi sırasında HA, VM anti-affinity kurallarına uymak zorundadır.

Bu kuralın uygulandığı VM’ler bir araya gelirse failover işlemi iptal edilir.

 • Failover işlemi sırasında HA, VM-Host affinity kurallarını barındırması için uymalıdır

vSphere HA, bu kuralla birlikte VM’leri mümkün olan en iyi durumda belirtilen host’lara yerleştirmeye çalışır.

Other vSphere HA Interoperability Issues

VSphere HA’i kullanmak için, aşağıdaki ek birlikte çalışabilirlik sorunlarının farkında olmalısınız.

VM Component Protection

VM Component Protection (VMCP) için aşağıdaki birlikte çalışabilirlik sorunları ve kısıtlamaları vardır:

 • VMCP, vSphere Fault Tolerance desteklemez. Fault Tolerance kullanan bir cluster için VMCP etkinleştirildiyse, etkilenen FT sanal makinaları, VMCP’yi devre dışı bırakacak olan komutları otomatik olarak alır.
 • VMCP, Virtual SAN datastore’larında bulunan dosyalar için erişilebilirlik sorunlarını algılamaz veya yanıtlamaz. Sanal bir makinenin yapılandırması ve VMDK dosyaları yalnızca Virtual SAN datastore’larında bulunuyorsa, VMCP tarafından korunmazlar.
 • VMCP, Virtual Volume datastore’larında bulunan dosyalar için erişilebilirlik sorunlarını algılamaz veya yanıtlamaz. Sanal bir makinenin yapılandırması ve VMDK dosyaları yalnızca Virtual Volume datastore’larında bulunuyorsa, VMCP tarafından korunmazlar.
 • VMCP, erişilemeyen Raw Device Mapping (RDM) aygıtlarına karşı koruma sağlamaz.

IPv6

vSphere HA, aşağıdaki hususlar göz önüne alındığında tam olarak desteklenen IPv6 ağ yapılandırmalarıyla kullanılabilir:

 • Cluster sadece ESXi 6.0 veya üzeri host’lar içerir.
 • Cluster’daki tüm host’ların management network’ü aynı IP sürümü (IPv6 veya IPv4) ile yapılandırılmalıdır. vSphere HA cluster’ları her iki IP versiyonunun da kullanıldığı network yapılandırmalarını içeremez.
 • vSphere HA tarafından kullanılan network isolation adresleri, management network için cluster’ın kullandığı IP versiyonu ile eşleşmelidir.
 • IPv6, Virtual SAN’ı da kullanan vSphere HA cluster’larında kullanılamaz.

Önceki kısıtlamalara ek olarak, vSphere HA isolation adresi ve management network için şu IPv6 adres türleri desteklenmez: ink-local, ORCHID, ve link-local with zone indices. Ayrıca, loopback adres türü de management network için kullanılamaz.

Mevcut IPv4 kurulumunu IPv6’ya yükseltmek için, öncelikle vSphere HA devre dışı bırakılmalıdır.

Leave a Reply