vSphere Suspend-to-Memory

Bir ESXi host upgrade sırasında, sanal makineleri bir host’tan başka bir host’a canlı olarak taşımak için çok zaman harcanır. Upgrade tamamlandıktan sonra, taşınan VM’ler gerektiğinde host’a geri taşınabilir. Bu işlem için toplam süre, iş yükü boyutuna, ağ bant genişliğine ve VM’leri host’tan taşımak için kullanılabilen yedek kapasiteye (ağ bant genişliği veya yedek kapasite eksikliği nedeniyle) bağlı olarak birkaç dakikadan birkaç saate kadar değişebilir. Diske suspend etmek için geçen süre, upgrade gerçekleştirilirken VM’leri memory’de tutmaktan çok daha fazladır. Sanal makinelerin kapatılması en hızlısıdır, ancak daha sonra sanal makine erişimi kaybolduğundan, genellikle tercih edilen bir yöntem değildir.

Host Upgrade Süresini Düşürmek

Suspend-to-Memory (STM), vSphere 7 Update 2 ile vSphere Lifecycle Manager’da (vLCM) desired state image management için yeni bir seçenektir. Upgrade / remediation sırasında VM’leri local host belleğinde suspend eder. VM durumları global sistem belleğinde depolandığından, ESXi host’u yeniden başlatamıyoruz. Bu nedenle, Suspend-to-Memory, vSphere 6.7 Update 1 ile yayınlanan bir özellik olan Quick Boot‘a bağlıdır. ESXi host upgrade edildikten ve VMkernel, Quick Boot kullanılarak yeniden başlatıldıktan sonra, VM’ler yeniden başlatılır ve daha önce olduğu gibi çalışmaya devam eder.

NOT: Quick Boot kullanabilmek için host’un destekliyor olması gereklidir. KB Article 52477 linkinden kullanmış olduğunuz host’un Quick Boot destekleyip desteklemediğini kontrol edebilirsiniz.

Cluster içindeki varsayılan VM güç durumu ‘Do not change power state’ olarak gelmektedir. Bu senaryoda, bir host upgrade için maintenance mode’a alınırsa, vMotion yapılandırılmışsa vSphere iş yüklerini host’tan canlı olarak taşır. Canlı taşımalar, büyük ölçüde iş yükü özelliklerine ve boyutuna bağlı olarak zaman alabilir.

Suspend-to-Memory en iyi seçenek olduğunda, bunu imajlar için Lifecycle Manager remediation ayarlarında yapılandırılması gerekir. Suspend-to-Memory, desired state image management kullanarak yalnızca vLCM enable edilmiş cluster’lar için geçerlidir. Suspend-to-Memory etkinleştirildiğinde ve host remediation başladığında, memory’de VM’leri suspend etmek için yeterli memory olup olmadığı kontrol edilir. Aksi takdirde, bellekte suspend seçeneği başarısız olur ve host maintenance mode’a alınmaz.

Ne zaman kullanılır

vSphere 7’de büyük ölçüde iyileştirilmesine rağmen, vMotion’ın mümkün olmadığı veya uygulanabilir olmadığı ortamlarda suspend seçeneği kullanılabilir. İş yüklerini taşıma yöntemini kullanmazsanız (büyük VM footprint’lerinden kaynaklanabilir) host bakımları veya upgrade sırasında iş yükleri (VM’ler) offline olacaktır. Bu durum, ESXi host upgrade süresini azaltmak için iyi bir yöntem olabilir.

Leave a Reply