Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services – Uzak Masaüstü Servisleri

 Eski adı Terminal Hizmetleri olan Uzak Masaüstü Hizmetleri, Windows Server® 2008 R2’de kullanıcıların Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucusunda yüklü olan Windows tabanlı programlara ya da tüm Windows masaüstüne erişmesine imkan veren teknolojileri sağlayan bir sunucu rolüdür. Kullanıcılar, Uzak Masaüstü Hizmetleri ile şirket ağından veya Internet’ten bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna erişebilir.

Uzak Masaüstü Hizmetleri bir kuruluş ortamında yazılımları verimli bir şekilde dağıtmanızı ve yönetmenizi sağlar. Merkezi bir konumdan programları kolayca dağıtabilirsiniz. Programları, istemci bilgisayar yerine RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna yüklediğinizden, programların yükseltilmesi ve korunması daha kolay olur.

RDP Nedir?

Client bilgisayarın Terminal Server üzerinde oturum açabilmesi için kullandığı RDP, default olarak TCP 3389 portunu kullanan bir protokoldür. Client tarafındaki mouse ve klavye girdilerini Server’ a, Server üzerindeki grafiksel imajları da client tarafına aktarmakla görevlidir. Bu işlemi yaparken sanal kanalları (virtual channel) kullanır. 64000 adet sanal kanal desteği bulunmaktadır. Bu kanallar RDP’ nin fonksiyonelliğini arttırmak amacıyla kullanılır. Ses kartı desteği, mouse ve klavye driver’ larının kullanılması, uzakta dosya kesme yapıştırma gibi özellikler sanal kanallar yardımıyla gerçekleşir. Bu sanal kanalların kullanılabilmesi için Server tarafında çalıştırılabilir dosyalar, client tarafında ise bazı DLL dosyalarının çalışması gerekir. 

Terminal Services Microsoft tarafından ilk olarak  Windows NT 4.0 Terminal Server Edition olarak sunuldu. Daha sonra Windows 2000 Server ve Windows Server 2003 için önemli iyileştirmeler ile devam etti. Microsoft Terminal Services adını Windows Server 2008 R2 ile birlikte Remote Desktop Services olarak değiştirdi.

Terminal Hizmetleri neden kullanılır?

Bir programın, tek tek aygıtlar yerine terminal sunucusuna dağıtılmasının birçok faydası vardır.

 • Windows tabanlı programları kuruluş genelindeki bilgi işlem aygıtlarına hızlı bir şekilde dağıtabilirsiniz. Terminal Hizmetleri özellikle, sık güncelleştirilen, az kullanılan veya yönetimi zor programlarınız olduğunda kullanışlıdır.
 • Terminal Hizmetleri, uzak uygulamalara erişim için gereken ağ bant genişliği miktarını önemli ölçüde düşürebilir.
 • Terminal Hizmetleri kullanıcının verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Kullanıcılar, terminal sunucusunda çalışan programlara ev bilgisayarları, bilgi noktaları, düşük güç tüketen donanımlar gibi aygıtlardan ve Windows dışındaki işletim sistemlerinden erişebilirler.
 • Terminal Hizmetleri, merkezi veri depolarına erişmesi gereken şube ofisi kullanıcıları için daha iyi program performansı sağlar. Yoğun veri kullanan programlar bazen düşük hızlı bağlantılar için iyileştirilmiş istemci/sunucu protokolleri içermez. Bu tür programlar çoğunlukla, bilinen geniş alan ağ yerine Terminal Hizmetleri bağlantısı üzerinden daha iyi performans sağlar.

Remote Desktop Services Rol Hizmetleri

Windows Server 2008 R2’deki Uzak Masaüstü Hizmetleri sunucu rolü biri Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) olan birkaç rol hizmetinden oluşur.

Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı sunucusu (RD Session Host Server),

Uzak Masaüstü Hizmetleri istemcileri için Windows tabanlı programları veya tam Windows masaüstünü barındıran sunucudur. Kullanıcılar program çalıştırmak, dosya kaydetmek ve sunucudaki ağ kaynaklarını kullanmak için RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanabilir. Kullanıcılar Uzak Masaüstü Bağlantısı’nı veya RemoteApp kullanarak şirket ağı içinden ya da Internet üzerinden RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna erişebilir.

Kullanıcı, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusundaki bir programa eriştiğinde, program sunucu üzerinde yürütülür. Her kullanıcı kendi kişisel oturumunu görür. Oturum, sunucu işletim sistemi tarafından, görünmez bir şekilde yönetilir ve diğer istemci oturumlarından bağımsızdır.

Uzak Masaüstü Sanallaştırma Ana Bilgisayarı (RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı),

Windows Server 2008 R2 içeren bir Uzak Masaüstü Hizmetleri rol hizmetidir. RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı, RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı kullanarak sanal makineler sağlamak için Hyper-V ile birleşir. RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı kuruluşunuzdaki her bir kullanıcıya benzersiz bir sanal makine atamak ya da kullanıcıları sanal makinenin dinamik olarak atandığı paylaşımlı sanal makine havuzuna yeniden yönlendirmek üzere yapılandırılabilir.

RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı, kullanıcıların yeniden yönlendirildiği yeri belirlemek için Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı (RD Bağlantı Aracısı) kullanır. Kullanıcı atandı ve kişisel sanal masaüstü istiyorsa, RD Bağlantı Aracısı kullanıcıyı bu sanal makineye yeniden yönlendirir. Sanal makine açık değilse, RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı sanal makineyi açar ve kullanıcı bağlanır. Kullanıcı paylaşımlı bir makine havuzuna bağlanırsa, RD Bağlantı Aracısı önce kullanıcının havuzda bağlantısı kesilmiş bir oturuma sahip olup olmadığını kontrol eder. Kullanıcının bağlantısı kesilmiş oturumu varsa, o sanal makineye bağlanırlar. Kullanıcın bağlantısı kesilmiş oturumu yoksa, o havuzdaki sanal makineden biri kullanılabilir durumdaysa dinamik olarak kullanıcıya atanır.

 • Çekirdek hizmetler, kullanıcıların Remote App, masaüstü bağlantısı veya Sanal Grafik masaüstleri kullanarak sanal makinelere bağlanmasını sağlar.
 • Remote FX, sunucunun ekran bağdaştırıcısını sanallaştırır ve sanal masaüstleri tarafından kullanılabilmesini sağlar. Bundan sonra kullanıcılar uzak bir bilgisayardan veya cihazdan bu sanal makinelere bağlanabilir ve zengin bir grafik masaüstü deneyimi elde edebilir. Remote FX özelliğini yüklemek için sunucuda bir veya daha fazla grafik işleme biriminin yüklü olması gerekir.

Uzak Masaüstü Lisansı

Önceden Terminal Hizmetleri Lisansı (TH Lisansı) olarak bilinen Uzak Masaüstü Lisansı (RD Lisansı), her aygıtın veya kullanıcının Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucusuna bağlanması için gereken Uzak Masaüstü Hizmetleri istemci erişim lisanslarını (RDS CAL) yönetir. RD Lisansı uygulamasını, bir Uzak Masaüstü lisans sunucusunda RDS CAL’lerin yüklenmesi, verilmesi ve kullanım durumunun izlenmesi için kullanırsınız.

Kullanıcı veya aygıt gibi bir istemci RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlandığında, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu RDS CAL’nin gerekli olup olmadığını belirler. RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu daha sonra, bir Uzak Masaüstü lisans sunucusundan RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanmaya çalışan istemci adına bir RDS CAL ister. Uygun RDS CAL lisans sunucusunda kullanılabiliyorsa, RDS CAL istemciye yayımlanır ve istemci RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanır.

Uzak Masaüstü Hizmetleri uygulamasını kullanmak için, ortamınızda dağıtılmış en az bir lisans sunucunuzun olması gerekir. Küçük ölçekli dağıtımlarda hem RD Oturum Ana Bilgisayarı rol hizmetini hem de RD Lisansı rol hizmetini aynı bilgisayara yükleyebilirsiniz. Büyük ölçekli dağıtımlarda, RD Lisansı rol hizmetinin, RD Oturum Ana Bilgisayarı rol hizmetinden ayrı bir bilgisayara yüklenmesi önerilir.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucunuzun istemcilerden gelen bağlantıları kabul edebilmesi için, RD Lisansı doğru olarak yapılandırılmalıdır. Lisans sunucusunu dağıtmak için geniş bir süreye izin vermek üzere, Uzak Masaüstü Hizmetleri, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu için hiçbir lisans sunucusunun gerekli olmadığı bir lisans kullanım süresi sağlar. Bu kullanım süresince, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu lisans sunucusu ile bağlantı kurmadan lisansız istemcilerden bağlantıları kabul edebilir. Kullanım süresi, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun istemci bağlantısını kabul ettiği ilk sefer başlar. Kullanım süresi, aşağıdaki koşullardan hangisi önce ortaya çıkarsa sona erer:

 • RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanan bir istemciye lisans sunucusu tarafından kalıcı bir RDS CAL yayımlandığında.
 • Kullanım süresi gün sayısı aşıldığında.

Kullanım süresinin uzunluğu, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda çalışan işletim sistemine bağlıdır. Kullanım süreleri şu şekildedir:

 

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu üzerinde çalışan işletim sistemi Kullanım süresi
Windows Server 2008 R2 120 gün
Windows Server 2008 120 gün
Windows Server 2003 R2 120 gün
Windows Server 2003 120 gün
Windows 2000 90 gün

 

Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı (RD Bağlantı Aracısı)

Daha önce Terminal Hizmetleri Oturum Aracısı (TH Oturum Aracısı) olarak bilinen Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı (RD Bağlantı Aracısı), aşağıdaki işlevleri sağlayan bir rol hizmetidir:

 • Kullanıcıların, yük dengeli bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucu grubundaki oturumlarına yeniden bağlanmasını sağlar. Böylece, oturumu kesilmiş kullanıcının grup içinde farklı bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanması ve yeni bir oturum başlatması engellenir.
 • Oturum yükünü, yük dengeli RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucu grubundaki RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucuları arasında eşit olarak dağıtmanızı sağlar.
 • Kullanıcılara, RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı sunucularında ve RemoteApp programları içinde barındırılan RD Oturum Ana Bilgisayarı sanal masaüstlerine RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı üzerinden erişim sağlar.

Uzak Masaüstü Ağ Geçidi (RD Ağ Geçidi) 

Uzak Masaüstü Ağ Geçidi (RD Ağ Geçidi), yetkili uzak kullanıcıların, Uzak Masaüstü Bağlantısı (RDC) istemcisi çalıştırabilen Internet’e bağlı bir aygıttan iç şirket ağındaki veya özel ağdaki kaynaklara bağlanmasını sağlayan bir rol hizmetidir. Ağ kaynakları; Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucuları, RemoteApp programları çalıştıran RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucuları veya Uzak Masaüstü’nün etkin olduğu bilgisayarlar olabilir.

RD Ağ Geçidi, Internet’teki uzak kullanıcılar ile onların verimlilik uygulamalarının çalıştığı iç ağ kaynakları arasında güvenli ve şifrelenmiş bağlantı kurmak için HTTPS üzerinden Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) kullanır.

Uzak Masaüstü Web Erişimi (RD Web Erişimi)

Daha önce Terminal Hizmetleri Web Erişimi (TH Web Erişimi) olarak bilinen Uzak Masaüstü Web Erişimi (RD Web Erişimi), kullanıcıların Windows 7 çalıştıran bir bilgisayarda Başlat menüsü üzerinden veya Web tarayıcısı üzerinden RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı uygulamasına erişmesini sağlar. RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı, kullanıcılara özelleştirilmiş bir RemoteApp programları görünümü ve sanal masaüstü sağlar.

RD Web Erişimi ayrıca, kullanıcıların Uzak Masaüstü erişimine sahip olduğu herhangi bir bilgisayarın masaüstüne bir Web tarayıcısı ile uzaktan bağlanmasını sağlayan Uzak Masaüstü Web Bağlantısı’nı da içerir.

 Bu yazımızda Windows Server 2008 R2’deki Uzak Masaüstü Hizmetlerini tanıdık. Sonraki yazılarımızda Uzak Masaüstü Hizmetleri Rol Hizmetlerinin kuruluması ve yapılandırmasından bahsedeceğiz.

Kaynak: microsoft.com

Leave a Reply