VMware NSX Upgrade Bölüm 1 – Operasyonel Etkiler

Bu yazıda VMware’in network sanallaştırma ürünü olan NSX’in 6.4.1 versiyonundan, 6.4.3 versiyonuna upgrade işlemlerini anlatacağım. NSX for vSphere ürününün adı, NSX Data Center for vSphere olarak biliniyor. NSX upgrade işlemini farklı bölümlerde anlatacağım. İlk iki bölüm upgrade öncesi bilinmesi ve yapılması gerekenlerden oluşacak. İlerleyen bölümlerde teknik olarak upgrade’i anlatacağım. Her ne kadar 6.4.1’den 6.4.3’e geçişi anlatacak olsam da, genel bilgiler vermeye çalışacağım. Böylece farklı versiyonlardaki yükseltme işlemlerinde de bu yazı serisinden faydalanabilirsiniz.

NSX 6.4.4’e upgrade yapmayı planlıyorsanız bu yazıyı mutlaka okuyun. NSX 6.4.4 Upgrade Problem

NSX Upgrade tek yönlü bir işlemdir. NSX Manager upgrade edildikten sonra downgrade yapılamaz, eski versiyona dönülemez. Bu nedenle yedek almak çok önemli hale geliyor. Upgrade işlemine başlamadan önce NSX Manager yedeğini almayı unutmayın.

NSX Upgrade işlemini aşağıdaki sırada yapılması gerekiyor.

 • NSX Manager
 • NSX Controller Cluster
 • Host Clusters
 • Distributed Logical Routers
 • Guest Introspection

NSX Edge Gateway’ler, NSX Manager upgrade edildikten sonra herhangi bir zamanda upgrade edilebilir.

Upgrade işleminin operasyonel etkileri

Upgrade öncesi, upgrade sırasında ve sonrasında NSX bileşenleri için bazı operasyonel etkiler söz konusudur. Upgrade işlemine başlamadan önce gerekli kontrollerin yapılması son derece önemlidir. Upgrade sırasında ne gibi durumların ortaya çıkacağını bilmek ve işleyişin aksamasını önlemek açısından aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmak gerekir.

NSX Manager Upgrade

 • Cross-vCenter ortamlarda önce Primary NSX Manager upgrade edilmeli, daha sonra Secondary NSX Manager.
 • Upgrade sırasında mevcut VM iletişimi devam eder.
 • NSX Manager upgrade sırasında yeni VM provisioning yapılabilir, ancak VM’ler logical switch’lere connect veya disconnect yapılamaz.
 • Upgrade sonrasında tüm NSX konfigürasyon değişikliklerine izin verilir.
 • Mevcut konfigürasyonda değişiklik yapılabilir. Yeni logical switch, logical router, ve edge service gateway’ler deploy edilebilir.

NSX Controller Cluster Upgrade

 • NSX Controller Cluster’ı, NSX Manager upgrade edildikten sonra upgrade edebilirsiniz.
 • VMware, NSX Controller Cluster upgrade işlemini NSX Manager upgrade’i ile aynı zamanda yapmayı öneriyor.
 • Upgrade sırasında, Logical network oluşturma ve değişiklik işlemleri engellenmiştir. Upgrade bitene kadar logical network konfigürasyon değişiklikleri yapmayın.
 • Upgrade sırasında yen VM provision yapmayın. Aynı zamanda sanal makineleri taşımayın veya DRS’in taşımasına izin vermeyin.
 • Dinamik route’lara izin vermeyin.
 • NSX 6.3.3 veya sonraki bir versiyondan upgrade yapıyorsanız mevcut VM’ler network bağlantılarını kaybetmez.
 • NSX 6.3.2 veya daha önceki bir versiyondan upgrade yapıyorsanız kuzey-güney layer 3 trafiğinde kesintiler olabilir.

Host Upgrade

 • Host cluster’ı NSX Manager ve NSX Controller cluster’ı upgrade ettikten sonra upgrade edebilirsiniz.
 • vSphere Web Client’da yeni versiyon ve yeni özellikler kurulmuş gibi görünse de, host VIB’ler upgrade edilmeden çalışmayabilir.
 • NSX’in yeni özelliklerini kullanabilmek için NSX Manager ile aynı versiyona upgrade etmelisiniz.
 • Upgrade sırasında NSX Manager üzerinde konfigürasyon değişiklikleri engellenmemiştir.
 • Controller-host arasındaki iletişim geriye dönük uyumludur. Yani upgrade edilmiş controller’lar, upgrade edilmemiş host’lar ile iletişim kurabilir.
 • Upgrade işlemi cluster başına gerçekleştirilir. DRS enable edilmiş ise, host’ların upgrade sırasını DRS yönetir.
 • Upgrade sırasında host’lar maintenance mode’da olmak zorunda. Bu nedenle sanal makineler kapatılmalı veya başka host’lara taşınmalı. Bu işlem manuel ya da DRS tarafından yapılabilir.
 • Maintenance mode’da olmayan host’lar üzerinde yeni VM provisioning yapılabilir.

NSX Edge Upgrade

 • NSX Edge upgrade işlemini diğer bileşenlerle aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Ayrı ayrı zamanlarda da yapabilirsiniz.
 • Logical router’ları, NSX Manager, NSX Controller cluster ve host cluster’ları upgrade ettikten sonra upgrade edebilirsiniz.
 • NSX Controller cluster veya host cluster’lar upgrade edilmemiş olsa bile, Edge Services Gateway’i upgrade edebilirsiniz.
 • NSX edge için bir upgrade mevcut fakat henüz upgrade yapılmadıysa, size, resources, datastore değişikliği, advanced debugging enable etme ve appliance üzerinde HA enable etme işlemleri, NSX Edge upgrade edilene kadar engellenir.

Guest Introspection Upgrade

 • Guest Introspection’ı, NSX Manager, NSX Controller cluster ve host cluster’ı upgrade ettikten sonra upgrade edebilirsiniz.
 • VM ekleme, vMotion veya VM silme gibi aksiyonlar sırasında cluster içindeki VM’ler için koruma kaybolur.

Bu bölümde NSX yükseltme işleminin operasyonel etkilerini anlattım. 2. bölümde upgrade öncesi yapılması gerekenleri anlatacağım.

Leave a Reply