VMware PowerCLI Nedir, Nasıl Kurulur?

VMware PowerCLI, VMware vSphere ve vSAN, vRealize Operations Manager, VMware Horizon ve diğer VMware ürünlerini yönetmek ve en önemlisi de otomatize etmek için kullanılan, 800’den fala cmdlet barındıran bir komut satırı aracıdır. Eski versiyonlarında ayrıca bir kurulumu ve komut satırı arabirimi olan VMware PowerCLI, artık Windows Powershell üzerine kurulup kullanılabilmektedir.

Powershell ve PowerCLI komutlarını birlikte kullanarak VMware ürünlerine istediğimiz şeyleri yaptırabiliriz. Scriptler hazırlayabilir, bu scriptleri zamanlayıcı ile belirli zamanlarda çalıştırıp otomasyon sağlayabiliriz.

PowerCLI kurulumu için, Powershell komut satırına aşağıdaki komutu yazabilirsiniz. Bu kurulum yöntemi için bilgisayarınızın internet erişiminin olması gerekmektedir.

Install-Module -Name VMware.PowerCLI

PowerCLI komutları yazarken, önce PowerCLI modülünü çağırmamız gerekiyor. Bunun için de her script’in başında genelde aşağıdaki komut olacaktır.

Import-Module VMware.PowerCLI

VMware üzerinde bir komut çalıştırıp bilgi çekmek veya bir değişiklik yapabilmek için öncelikle ilgili VMware ürününe ait login bilgilerini girmeniz gerekir. Örneğin vCenter altındaki ESXi host’lara veya sanal makinelere bağlanmak için birden fazla yol vardır. Her defasında login bilgilerini girmek hem yorucu olur, hem de açık bir şekilde yazılan login bilgileri güvenlik açığıdır. Aşağıdaki komut ile, bağlanacağımız vCenter’ın şifre bilgisini bilgisayarımızda hash’lenmiş olarak tutabiliriz. PowerCLI ile bir komut çalıştırmak istediğimizde de bu .cred uzantılı dosyayı çağırırız. Bu, bize hem kolaylık, hem de güvenlik sağlar.

$vmcredential = Get-Credential

$vmcredential | Export-CliXml -Path "${env:\userprofile}\Test-VMware.Cred"

Komutu çalıştırdığımızda, yukarıdaki gibi bir ekran geliyor. vCenter login bilgilerini girerek bilgileri güvenli olarak bilgisayarımızda saklayabiliriz.

Aşağıdaki komutu, bundan sonraki scriptlerimizin üst tarafında kullanacağız.

Import-Module VMware.PowerCLI
$vmcredential = Import-Clixml -Path "${env:\userprofile}\Test-VMware.Cred"
Connect-VIServer 192.168.0.10 -Credential $vmcredential

Test-VMware.Cred ve 192.168.0.10 bilgilerini kendi ortamınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Leave a Reply