PowerCLI ile vSwitch’e Port group ekleme

Standard vSwitch kullanılan vSphere cluster’daki ESXi host’lar üzerindeki vSwitch’lere toplu bir şekilde port group ekleme işlemi zahmetli olabilir. Hele ki ortamınızda çok fazla ESXi host varsa. Aşağıdaki script ile ortamınızda bulunan ESXi host’lara toplu bir şekilde port group ekleyebilirsiniz.

Import-Module VMware.PowerCLI
$vmcredential = Import-Clixml -Path "${env:\userprofile}\Test-vCenter.Cred"
Connect-VIServer 192.168.1.10 -Credential $vmcredential


get-vmhost -name esxi-01 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_01" -vlanid 101
get-vmhost -name esxi-01 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_02" -vlanid 102
get-vmhost -name esxi-01 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_03" -vlanid 103

get-vmhost -name esxi-02 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_01" -vlanid 101
get-vmhost -name esxi-02 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_02" -vlanid 102
get-vmhost -name esxi-02 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_03" -vlanid 103

get-vmhost -name esxi-03 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_01" -vlanid 101
get-vmhost -name esxi-03 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_02" -vlanid 102
get-vmhost -name esxi-03 | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "Customer_LAN_03" -vlanid 103

Bu script ile istediğiniz vSwitch üzerine istediğiniz kadar port group ekleyip VLAN’larını da belirleyebilirsiniz.

Leave a Reply